Oferta naszej kancelarii.

Nasza kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie spraw przeciwko ZUS, spraw rodzinnych, karnych, cywilnych, gospodarczych i adrministracyjnych.

  • ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ.
  • odwołania od decyzji emerytalnych i rentowych
  • odmowa przyznania emerytury lub renty,
  • odmowa zaliczenia stażu pracy,
  • praca w szczególnych warunkach,
  • prawo do renty,
  • przeliczanie emerytur,
  • odmowa wypłaty świadczenia z powodu tzw. pozorności umowy o pracę,
  • zasiłki i inne świadczenia,
  • postępowania kontrolne w firmach