Audyt prawny nieruchomości

Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej adw. Elżbiety Sławińskiej Szymańskiej zajmują się zagadnieniami prawnymi związanymi z obrotem nieruchomościami. Obsługujemy klientów z Łodzi i województwa łódzkiego. Gwarantujemy pełne zaangażowanie doświadczonych adwokatów i rozsądne stawki honorarium.
audyt prawny nieruchomości adwokat Łódź

W tym artykule:

Pomoc adwokata w audycie nieruchomości

Audyt prawny nieruchomości polega na rzetelnym zbadaniu wszelkich możliwych aspektów stanu prawnego nieruchomości. Na podstawie zebranych informacji adwokat sporządza raport zawierający wszystkie istotne informacje dotyczące interesującej Cię nieruchomości. Przeprowadzona analiza ograniczy do minimum ryzyko związane z transakcją zakupu nieruchomości.

W ramach audytu prawnego nieruchomości adwokat z Kancelarii Adwokackiej adw. Elżbiety Sławińskiej-Szymańskiej dokona następujących czynności:

 • dokona analizy księgi wieczystej w zakresie własności, obciążeń i ograniczeń wynikających z zawartych w niej zapisów,
 • w razie potrzebny przeprowadzi dogłębną analizę akt księgi wieczystej,
 • sprawdzi zapisy zapisów w rejestrze gruntów i budynków oraz zestawi je z informacjami księdze wieczystej,
 • oceni, czy nieruchomość pozwala realizować Twoje plany zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • sprawdzi prawa do działki, budynku, lokalu,
 • zweryfikuje ewentualne obciążenia nieruchomości i w razie konieczności wskaże sposoby ich likwidacji,
 • zidentyfikuje czynniki mogące stanowić przeszkody zrealizowaniu transakcji zakupu nieruchomości i wyjaśni, jak można je wyeliminować,
 • sprawdzi umowy sprzedaży pod kątem niekorzystnych postanowień,  
 • ustaleni, czy nieruchomość będzie mogła być wykorzystana w planowany sposób (np. na cele budowlane),
 • zweryfikuje wiarygodność sprzedającego,
 • pozyska z instytucji publicznych i zweryfikuje dokumentację nieruchomości, której nie udostępnił sprzedający,
 • ustali, czy nieruchomość jest uznana za zabytek,
 • ustali zagrożenia wynikające z okolicy i sąsiedztwa,
 • ustali inne zagrożenia i ryzyka prawne.
Uzyskaj pomoc adwokata

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania z adwokatem i wyjaśnienia wątpliwości związanych z Państwa sprawą.

Zobacz również
Sprawy rodzinne adwokat w Łodzi

Sprawy rodzinne

Pomagamy klientom załatwić trudne sprawy rodzinne, w tym rozwody, separacje, alimenty, dotyczące władzy rodzicielskiej i ustalenia kontaktów z dziećmi, podziały majątku wspólnego, znęcanie się w rodzinie. ➔ więcej

Sprawy przeciwko ZUS

Reprezentujemy klientów w sporach z ZUS, w tym w sprawie: odwołania od decyzji emerytalnych i rentowych, odmowie przyznania emerytury lub renty, odmowie zaliczenia stażu pracy, przeliczania emerytur, odmowie wypłaty świadczenia z powodu tzw. pozorności umowy o pracę. ➔ więcej

Sprawy karne - adwokat w Łodzi

Sprawy karne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa karnego na każdym etapie postępowania, w tym o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, przestępstwa komunikacyjne, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko rodzinie i opiece,. ➔ więcej