Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej adw. Elżbiety Sławińskiej Szymańskiej zajmują się zagadnieniami prawnymi związanymi z obrotem nieruchomościami. Obsługujemy klientów z Łodzi i województwa łódzkiego. Gwarantujemy pełne zaangażowanie doświadczonych adwokatów i rozsądne stawki honorarium.

Pomoc adwokata w audycie nieruchomości

Audyt prawny nieruchomości polega na rzetelnym zbadaniu wszelkich możliwych aspektów stanu prawnego nieruchomości. Na podstawie zebranych informacji adwokat sporządza raport zawierający wszystkie istotne informacje dotyczące interesującej Cię nieruchomości. Przeprowadzona analiza ograniczy do minimum ryzyko związane z transakcją zakupu nieruchomości.

W ramach audytu prawnego nieruchomości adwokat z Kancelarii Adwokackiej adw. Elżbiety Sławińskiej-Szymańskiej dokona następujących czynności:

 • dokona analizy księgi wieczystej w zakresie własności, obciążeń i ograniczeń wynikających z zawartych w niej zapisów,
 • w razie potrzebny przeprowadzi dogłębną analizę akt księgi wieczystej,
 • sprawdzi zapisy zapisów w rejestrze gruntów i budynków oraz zestawi je z informacjami księdze wieczystej,
 • oceni, czy nieruchomość pozwala realizować Twoje plany zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • sprawdzi prawa do działki, budynku, lokalu,
 • zweryfikuje ewentualne obciążenia nieruchomości i w razie konieczności wskaże sposoby ich likwidacji,
 • zidentyfikuje czynniki mogące stanowić przeszkody zrealizowaniu transakcji zakupu nieruchomości i wyjaśni, jak można je wyeliminować,
 • sprawdzi umowy sprzedaży pod kątem niekorzystnych postanowień,  
 • ustaleni, czy nieruchomość będzie mogła być wykorzystana w planowany sposób (np. na cele budowlane),
 • zweryfikuje wiarygodność sprzedającego,
 • pozyska z instytucji publicznych i zweryfikuje dokumentację nieruchomości, której nie udostępnił sprzedający,
 • ustali, czy nieruchomość jest uznana za zabytek,
 • ustali zagrożenia wynikające z okolicy i sąsiedztwa,
 • ustali inne zagrożenia i ryzyka prawne.