Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej adw. Elżbiety Sławińskiej Szymańskiej od lat reprezentują klientów w sprawach dotyczących prawa karnego. Obsługujemy klientów z Łodzi i województwa łódzkiego. Gwarantujemy pełne zaangażowanie doświadczonych adwokatów i rozsądne stawki honorarium.

Pomoc adwokata w sprawie karnej

Oferta usług naszej Kancelarii z dziedziny prawa karnego obejmuje pomoc prawną, w tym porady oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych.

Kancelaria Adwokacka adw. Elżbiety Sławińskiej-Szymańskiej z pełnym zaangażowaniem prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego obejmującego czynności obrończe na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, apelacyjnego i kasacyjnego:

 • o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności,
 • o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • o przestępstwa przeciwko mieniu,
 • o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece,
 • o inne przestępstwa,
 • o wykroczenia,
 • przestępstw gospodarczych (korupcja, tzw. pranie brudnych pieniędzy, odpowiedzialności członków władz spółek),
 • błędu w sztuce lekarskiej,
 • dyscyplinarnych przed organami samorządu zawodowego,
 • naruszenia znaków towarowych i oznaczeń,
 • przestępstw internetowych,
 • z zakresu kodeksu karnego skarbowego, uszczupleń należności Skarbu Państwa w zakresie podatków VAT i akcyzowego,
 • z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • aresztu,
 • postępowania przeciwko nieletnim,
 • z oskarżenia prywatnego,
 • kasacje, prośby o ułaskawienie, wznowienie postępowania,
 • o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Jeżeli masz pytanie odnoście sprawy z zakresu prawa karnego, prosimy o kontakt z kancelarią – doradzimy, a jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy reprezentowali Cię przed sądem.