Sprawa o znęcanie się w rodzinie – pomoc adwokata w Łodzi

Doświadczony adwokat rozwodowy zapewni niezbędną pomoc prawną w sprawie o znęcania się. W przypadku sprawy rozwodowej często padają oskarżenia wobec współmałżonka, o niewłaściwe zachowania w trakcie trwania małżeństwa, w tym i o znęcanie się. Potwierdzenie takich zarzutów może być podstawą rozwodu z orzeczeniem wyłącznej winy sprawcy. Adwokat może pomóc udowodnić fakt znęcania się lub wykazać fałszywe oskarżenia.
sprawa o znęcanie się rozwód adwokat łódź

W tym artykule:

Jako adwokaci specjalizujący się w sprawach rozwodowych, zdajemy sobie sprawę, że zarzuty o znęcanie się są niezwykle poważne i mogą znacząco wpłynąć na przebieg procesu rozwodowego. Warto zaznaczyć, że takie zarzuty niekiedy znajdują potwierdzenie, ale bardzo często są bezpodstawne i wynikają z chęci osiągnięcia przewagi w sprawie rozwodowej. Warto zrozumieć, jakie kroki można podjąć w obronie przed fałszywymi oskarżeniami oraz jakie konsekwencje mogą wyniknąć z potwierdzenia faktu znęcania się.

Znęcanie się nad rodziną – rodzaje i przykłady przemocy

Przemoc to celowe i świadome działanie sprawcy na szkodę ofiary. Jest to czyn karalny i może przybierać różne formy. Znęcanie to długotrwałe i powtarzające się stosowanie przemocy wobec drugiej osoby. W przypadku sprawy rozwodowej, najczęściej mamy do czynienia z oskarżeniami o następujące typy przemocy:

  1. Przemoc fizyczna sprowadzająca się do naruszenia nietykalności cielesnej poprzez zadawanie fizycznego bólu, na przykład bicie, popychanie czy kopanie.
  2. Przemoc psychiczna polegająca na naruszeniu godności osobistej poprzez obrażanie, wyśmiewanie, wyzwiska, ale również czytanie korespondencji osobistej, ocenianie czy obwinianie.
  3. Przemoc seksualna sprowadza się do zmuszania drugiej osoby do współżycia, w tym gwałt naprawczy, molestowanie.
  4. Przemoc ekonomiczna – naruszenie autonomii ekonomicznej i uzależnienie poprzez np. wydzielanie pieniędzy przeznaczonych na utrzymanie domu oraz zaspokojenie osobistych potrzeb, rozliczanie każdej wydanej złotówki. Takie praktyki często wiążą się z jednoczesnym zakazem podjęcia pracy.

Znaczenie znęcania się w sprawie rozwodowej

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, znęcanie się nad współmałżonkiem jest dla sądu podstawą do orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy sprawcy oraz nałożenia na niego alimentów na rzecz poszkodowanego współmałżonka. Niekiedy, w szczególnych przypadkach, sprawca znęcania, oprócz niekorzystnych dla niego warunków rozwodu, dostaje karę pozbawienia wolności od 3 do 5 lat.

Kiedy w procesie rozwodowym pojawiają się zarzuty o znęcanie się, są one traktowane bardzo poważnie przez sąd. Udowodnienie znęcania się przez jednego z małżonków, jest wystarczającym powodem uzasadnienia orzeczenie rozwodu. W takim przypadku dowody mogą obejmować zeznania świadków, dokumentację medyczną, zapisy policyjne, czy nawet ekspertyzy psychologiczne.

Fałszywe oskarżenia o znęcanie się w sprawie rozwodowej

Pobudki, jakimi kieruje się małżonek, który w sprawie o rozwód używa fałszywych oskarżeń o znęcanie się mogą być różnorodne. Jednym z powodów może być choćby zemsta za sam fakt wniesienia pozwu o rozwód. Zwykle jednak ma to na celu rozstrzygnięcie o winie, w przypadku gdy małżonkowie nie złożą zgodnych wniosków w przedmiocie nieorzekania o winie rozkładu pożycia przez sąd. W takiej sprawie bardzo często mamy do czynienia z kreowaniem wymyślonej rzeczywistości i fałszywymi oskarżeniami, których zadaniem ma być pomoc w wydaniu przez sąd oczekiwanego rozstrzygnięcia.

Obrona w przypadku fałszywych oskarżeń o znęcenie się

Na pierwszy rzut oka, odpieranie zarzutów o znęcanie się może wydawać się walką „słowo przeciwko słowu”. Jednakże, jeśli oskarżona strona faktycznie nie dopuściła się przestępstwa, istnieje szereg sprawdzonych sposobów na obronę. Kluczowe jest zebranie środków dowodowych i znalezienie świadków, którzy potwierdzą nienaganne postępowanie oskarżanego. Warto mieć również na uwadze, że małżonek wnoszący fałszywe oskarżenia musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu karnego, fałszywe oskarżenia mogą skutkować karą grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat dwóch. Dlatego osoba oskarżona o znęcanie się powinna działać zdecydowanie, ale zgodnie z prawem, aby obronić swoją niewinność i zapobiec ewentualnym dalszym szkodom.

Ponieważ konsekwencje stwierdzenia przez są faktu znęcania się mogą być bardzo poważne i wykraczać poza ramy sprawy rozwodowej, pomoc doświadczonego prawnika specjalizującym się w sprawach rozwodowych wydaje się nieodzowna. Specjalista pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i przygotować solidną obronę przed zarzutami, zapewniając wsparcie i doradztwo na każdym etapie procesu.

Uzyskaj pomoc adwokata

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania z adwokatem i wyjaśnienia wątpliwości związanych z Państwa sprawą.

Zobacz również
Sprawy rodzinne adwokat w Łodzi

Sprawy rodzinne

Pomagamy klientom załatwić trudne sprawy rodzinne, w tym rozwody, separacje, alimenty, dotyczące władzy rodzicielskiej i ustalenia kontaktów z dziećmi, podziały majątku wspólnego, znęcanie się w rodzinie. ➔ więcej

Sprawy przeciwko ZUS

Reprezentujemy klientów w sporach z ZUS, w tym w sprawie: odwołania od decyzji emerytalnych i rentowych, odmowie przyznania emerytury lub renty, odmowie zaliczenia stażu pracy, przeliczania emerytur, odmowie wypłaty świadczenia z powodu tzw. pozorności umowy o pracę. ➔ więcej

Sprawy karne - adwokat w Łodzi

Sprawy karne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa karnego na każdym etapie postępowania, w tym o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, przestępstwa komunikacyjne, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko rodzinie i opiece,. ➔ więcej